Den determinerade Markurell : den fria viljan kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman. Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död

Den determinerade Markurell : den fria viljan kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman. Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död

2019 fyller Hjalmar Bergmans roman Markurells i Wadköping 100 år och har i projektet ’Sverige läsers förfrågan utsetts till författarens bästa roman av Hjalmar Bergman Samfundet. Denna roman har inte ägnats någon separat studie förutom Inger Borgströms licentiatavhandling som nu omarbetats till en bok.  Att Hjalmar Bergman hade en deterministisk och fatalistisk världsåskådning är känt vad Inger Borgström tillför är att han gestal­tar den i sin roman Markurells i Wadköping. I novellen Herr Markurells död finner vi också apokatastasis det vill säga föreställningen om alltings återställelse vilket är en specifik form av fatalism vilken vi enbart finner i Markurells i Wadköping och som kan kopplas till den sociala och eko­nomiska turbulens som rådde vid verkets tillkomst.   Determinism fatalism och apokatastasis fogas samman till att allt som sker har sin orsak och styrs av en makt som leder orsakskedjan till återställelse. I verken finner vi reminiscen­ser från såväl skönlitteratur filosofisk och psykologisk fack­litteratur bibeln tidsanda som personliga relationer och upplevelser. I ett litteratursociologiskt perspektiv determine­ras framställningen av Bergmans beläsenhet samtid eko­nomi och privatliv.

Läs mer om Den determinerade Markurell : den fria viljan kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman. Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död

Den determinerade Markurell : den fria viljan kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman. Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död

Litteraturvetenskap

Hitta Den determinerade Markurell : den fria viljan kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman. Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död även hos:
Rulla till toppen