Corda 2 2:a uppl

Corda 2 2:a uppl

Corda är ett uppskattat läromedel i grundläggande matematik som bland annat används på introduktionsprogram, folkhögskolor samt inom den grundläggande vuxenutbildningen. Läromedlet finns i tre delar – Corda 1, 2 och 3 – som motsvarar det centrala innehållet för årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiekurserna Matematik 1b och 1c. Corda finns som tryckt elevbok samt elev- och lärarwebb. Corda 2 innehåller sju teman: Tal med decimaler Att lösa problem Geometri Tal i olika former Procent Formler, ekvationer och grafer Statistik och sannolikhetslära Corda 1 och 2 ger tillsammans underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux. Corda 2 behandlar fördjupad taluppfattning av hela tal, rationella tal, tal i potensform och tal i procentform samt problemlösning med och utan räknare. Läromedlet tar även upp procentberäkning med förändringsfaktor samt omkrets, area och volym för vanliga geometriska objekt och tillämpningar med skala. Här behandlas även variabelbegreppet, ekvationer, linjära samband och tillämpningar med formler i vardagslivet samt olika typer av diagram och lägesmått i statistiken. Utöver detta belyses även sannolikheter och enkla tillämpningar med kombinatorik. Läromedlet är fyllt med tillämpningar från vardagen och samhället runt om kring oss. Den är skriven på ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang. Corda i korthet: • ger tillsammans med Corda 1 underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux • med tillämpningar från vardagen och samhället runt eleverna • med ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang

Läs mer om Corda 2 2:a uppl

Corda 2 2:a uppl

oklassificerat, Övrigt

Hitta Corda 2 2:a uppl även hos:
Rulla till toppen