Boken om Teknik 1-3 Lärarbok

Boken om Teknik 1-3 Lärarbok

Boken om teknik 1-3 är skriven med vardagsnära texter och Att göra-uppgifter på det sätt som är ett signum för Hans Persson. En grundbok i teknik som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden. Skriven helt i linje med kunskapskraven i teknik, Lgr11. I Boken om teknik 1-3 hittar du inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som garanterat utvecklar alla de fem förmågorna i kursplanen för teknikämnet. Det finns övningar där man får träna på att konstruera, där man får vara kreativ och fiffig. Att göra på riktigt. Läs mer Pedagogiska tankar Boken om teknik 1-3 är elevernas första grundbok i teknik. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen. Det är en stor utmaning att omsätta texterna i teknikämnet i Lgr11 och kursplanerna i genuin undervisning. Det finns inte några kunskapskrav för årskurs 3, utan meningen är att undervisningen ska sträva mot kunskapskraven för årskurs 6. Med Boken om teknik 1-3 får du hjälp att bryta ned och avgöra vilka delar som är lämpliga att arbeta med på lågstadiet. Med ett enkelt och elevnära språk och exempel hämtade ur vardagen visar Hans Persson på hur mycket teknik vi har omkring oss och förklarar de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och en självklar del i elevernas kunskapsförråd. Teori varvas med konkreta övningar där eleverna får göra på riktigt för att konkretisera en teknisk lösning. I Boken om teknik 1-3 får eleverna lära sig och själva använda arbetsgången i teknikens arbetssätt. Komponenter Grundboken tar hänsyn till begränsningar i läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3. Arbetsboken till Boken om teknik är en lekfull och matnyttig arbetsbok med uppgifter som befäster elevens kunskaper och ger eleverna möjlighet att utveckla de olika förmågorna i teknik. Lärarboken till Boken om teknik innehåller kommentarer till varje kapitel med förslag på aktiviteter som förstärker innehållet i grundbokens texter. Du får också hjälp med hur du kan planera undervisningen så att den blir bedömningsbar och ger eleverna möjlighet att utveckla förmågorna i teknik. Upplägg Boken om teknik 1-3 är baserad på Lgr11 och utgår helt och hållet från förmågorna samt det centrala innehållet. Boken innehåller begrepp och fakta för att förstå hur teknik är en del av vår vardag. Som en röd tråd genom boken förklaras hur teknik har löst människans olika behov och hur teknikens arbetssätt går till. Här finns också övningar, ’Att göra’, där eleverna får möjlighet att praktiskt visa tekniska lösningar och tillämpa teknikens arbetssätt. Innehåll Boken om teknik 1-3 består av 6 kapitel: – Vad är teknik? – Varför teknik? – Tekniska lösningar – Transporter – Olika delar som samverkar – Alla tiders teknik Filmer och programm

Läs mer om Boken om Teknik 1-3 Lärarbok

Boken om Teknik 1-3 Lärarbok

Fakta

Hitta Boken om Teknik 1-3 Lärarbok även hos:
Rulla till toppen