Besvärliga flickor? : om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund

Besvärliga flickor? : om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund

”Besvärliga flickor?” är intressant och lärorik läsning. Hur kommer det sig att en del tonårsflickors beteenden är så svåra att förstå sig på? Ibland har omgivningen aldrig tänkt på att problemen skulle kunna bero på att flickan har en underliggande funktionsnedsättning t.ex. ett autismliknande tillstånd. Och varför har så få flickor jämfört med pojkar diagnostiserats med funktionsnedsättningar som har neuropsykologisk grund? Inger Utholm, som gjort många psykologutredningar, följt ungdomars utveckling under längre behandlingsperioder och även handlett personalgrupper i behandlingsarbete delar här med sig av sina erfarenheter och reflexioner. Det här kan vara till hjälp för många. Methe Axén, leg.psykolog, leg.psykoterapeut. Verksamhetschef för Autismcenter, Aspergercenter och ADHD-center i Stockholm Här finns den lättlurade, den högbegåvade och välformulerade, den med anknytningsproblematik, den som omgivningen upplever manipulerande, den med tvångsmässigt kravundvikande, den med negativt uppmärksamhetssökande beteende, den utagerande m.fl. Många av personerna och situationerna känner man igen, antingen nästan helt eller delar av dem. Leg.psykolog Lena Holm, Pomsbladet Det är en tankeväckande bok om flickor med en neuropsykologisk funktionsnedsättning…Ur ett genusperspektiv förmedlas en ovärderlig kunskap på ett lättförståeligt sätt. Lektör Margareta Fridstjerna, Biblotekstjänst INGER UTHOLM, leg psykolog och leg psykoterapeut har varit verksam i sitt yrke under 35 år. Hon har arbetat inom habilitering, inom barnpsykiatri, varit psykolog i ett team för barn med autism, liksom hon varit psykolog i ett psykoterapiteam för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tillsammans med vuxna har hon arbetat med samtalsterapier och bildterapier. Stödsamtal till föräldrar med ett vuxet barn med en problematik inom autismspektrumområdet har varit en återkommande arbetsuppgift. Som privat verksam psykolog var handledning och konsultation till personalgrupper inom habilitering, skolor, särskolor och psykiatri en huvuduppgift. Hon var ofta anlitad för barnpsykologiska utredningar. I sitt arbete har hon dragit stor nytta av de seminarier och samtal hon haft med framstående psykologer som Uta Frith, Patrica Howlin och Elisabeth Newson. Hon har medverkat i boken ” Att möta barn med särskilda behov”, utgiven på Liber förlag.

Läs mer om Besvärliga flickor? : om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund

Besvärliga flickor? : om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund

Psykologi & Pedagogik

Hitta Besvärliga flickor? : om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund även hos:
Rulla till toppen