Barns lek och experimenterande verksamhet

Barns lek och experimenterande verksamhet

Barns lek och experimenterande verksamhet är ett rikt fält med många perspektiv, infallsvinklar och nyanser. I den här boken behandlas lek och skapande och experimenterande verksamhet som nära förbundna med varandra och belyses ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Dessutom beskrivs den potential som finns såväl i vuxnas deltagande i leken som i den pedagogiska miljön. Det vet vi om – förskolan är en serie praxisnära och praxisorienterade böcker som ger inblick i aktuella utmaningar i förskolans pedagogiska praxis. Böckerna i serien presenterar aktuella teman med syftet att göra forskningsbaserad kunskap om förbättringar av kvaliteten på det pedagogiska arbetet mer lättillgänglig för pedagoger och förskole­ledning. Målet är att denna kunskap i större utsträckning ska kunna tillämpas i den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om Barns lek och experimenterande verksamhet

Barns lek och experimenterande verksamhet

Psykologi & Pedagogik

Hitta Barns lek och experimenterande verksamhet även hos:
Rulla till toppen