Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning – En guide till konventionen om barnets rättigheter

Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning – En guide till konventionen om barnets rättigheter

I den här boken får vi veta hur barnet fick rätt till rättigheter. Bokens första del ger en utförlig beskrivning av hur konventionen växt fram genom historien. I bokens andra del får vi möta några barn och pedagoger och ta del av deras syn på barnets rättigheter i vardagen. Här ges också exempel på hur man kan arbeta konkret med konventionen i förskola fritidshem och skola tillsammans med andra styrdokument som skollag läroplaner och lokala skolplaner. Bokens tredje och avslutande del tar upp etiska aspekter av att arbeta utifrån konventionen. Läs mer Konventionen om barnets rättigheter trädde i kraft i Sverige den 2 september 1990 och det är regeringen som ansvarar för att den genomförs i samhället. Att förverkliga konventionen i hela samhället är en stor utmaning och ett viktigt arbete ibland svårt och lång ifrån självklart. Kanske är det därför alltför många barn inte känner till att de har egna rättigheter? Boken riktar sig till förskollärare fritidspedagoger och lärare då dessa yrkesgrupper möter så gott som alla landets barn i sina verksamheter. Det är pedagogerna som har möjlighet att ”leva konventionen” tillsammans med barnen och inte bara se den som ett inslag på FN-dagen den 24 oktober. Om författarna Elizabeth Englundh är socionom och fil.dr i pedagogik. Hon har arbetat på fritidshem i många år varit handledare för personal inom förskola skola och fritidshem och arbetar sedan 15 år med lärande och kunskapsutveckling om konventionen och dess implementering i offentlig verksamhet.

Läs mer om Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning – En guide till konventionen om barnets rättigheter

Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning – En guide till konventionen om barnets rättigheter

Psykologi & Pedagogik

Hitta Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning – En guide till konventionen om barnets rättigheter även hos:
Rulla till toppen