Barn av vår tid : ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan

Barn av vår tid : ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan

Ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan. I den här boken får läsaren ett helt nytt perspektiv på elever med problemskapande beteende. Om vi förstår dessa barn som en produkt av vår tid går det att bemöta dem på ett nytt och fruktbart sätt. Bokens utgångspunkt är att vi lever i en tid då det sociala samspelet har ersatts av ett extremt fokus på individen, vilket leder till att det sociala blir svårt att förstå. Denna utgångspunkt analyseras dels utifrån Descartes kunskapsteori och de konsekvenser den fått för vårt modernistiska synsätt på individen, och dels utifrån Hegels kritik av Descartes slutsatser och därmed även av vår moderna uppfattning om det mänskliga subjektet. Författaren visar också hur detta fokus på individen format många av de strategier som tillämpas i skolan, strategier som bygger på Bowlbys, Greenes och Hejlskov Elvéns teorier. Läsaren får följa tre barn av vår tid och se att barnens förmodat problemskapande beteende är en konsekvens av samtidens fokus på det socialt separerade subjektet snarare än en kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Sett i det ljuset blir barnens beteende en logisk och existentiellt genialisk överlevnadsstrategi. När vi förstår barnens motivation kan vi ta ansvar för och använda oss av de konflikter som uppstår och på så sätt hjälpa barnen till en förståelse av det sociala. Det leder till större delaktighet i det sociala samspelet vilket i sin tur minskar behovet av de destruktiva beteendena. Barn av vår tid riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare och specialpedagoger men kan med fördel läsas av alla som vill kunna möta barn med problemskapande beteende på ett nytt sätt.

Läs mer om Barn av vår tid : ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan

Barn av vår tid : ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan

Psykologi & Pedagogik

Hitta Barn av vår tid : ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan även hos:
Rulla till toppen