Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter

Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter

Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter är en efterlängtad bok. den är ett resultat av ett frukbart samarbete mellan två välkända experter inom autismområdet, Christopher Gillberg och Theo Peeters. En grundläggande bok såväl på bredden som på djupet. Teorin levandegörs genom olika fallbeskrivningar.I boken betonas vikten och behovet av utbildning och specialiserade kunskaper för såväl föräldrar som personal. – att ha en solid kunskap om autism – att göra en anpassning av miljön till funktionshindret – att kunna bedöma individens färdigheter för ett individualiserat pedagogiskt program – att kunna se vilka kunskaper individen behöver i ett livsperspektiv – att ha kunskap om hur undervisningen skall anpassas till autism. Här visas också hur viktigt det är med ett nära samarbete mellan professionella inom olika yrkesgrupper och mellan professionella och föräldrar och andra närstående. Boken är skriven av Christopher Gillberg, kliniker och medicinsk forskare med världsrykte, verksam som professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Barnneuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Theo Peeters, utbildare och pedagog, handledare i tydliggörande pedagogik vid Opleidingscentrum Autisme, Antwerpen. Förordet har skrivits av Lena Andersson, förbundssekreterare Riksföreningen Autism. leg. psykolog. Översättningen från engelskan är gjord av Per Johan Hasselqvist.

Läs mer om Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter

Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter

Psykologi & Pedagogik

Hitta Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter även hos:
Rulla till toppen