Att utforska praktiken i förskolan

Att utforska praktiken i förskolan
Att utforska praktiken i förskolan
Beskrivning av Att utforska praktiken i förskolan

Att arbeta i förskolan idag är ett ofta glädjefyllt arbete som också innebär stora utmaningar. Hur skapar man en praktik i förskolan som fungerar för barn, personal och vårdnadshavare? Hur lyckas man skapa en lärande organisation mitt i en intensiv vardag?? Med denna bok vill författarna inspirera läsaren till att utforska praktik i ljuset av teori. Med utgångspunkt i en fallstudie av en förskola presenterar författarna konkreta exempel som de analyserar utifrån teorier om lek, samspel och lärande. Läsaren uppmanas också att koppla bokens innehåll till sin egen verksamhet, bland annat med hjälp av reflexionsfrågor. ??Att utforska praktiken i förskolan belyser även hur vi kan förstå förskolans roll i dagens kunskapssamhälle och dagens utbildningssammanhang. Författarna presenterar teorier om ledning och organisationslärande som kan bidra till att åskådliggöra lärandeprocesser hos personalen. Boken riktar sig till studenter på förskollärarutbildningen och till personal verksam i förskola.

Läs mer om Att utforska praktiken i förskolan...


Sök bästa pris på Att utforska praktiken i förskolan hos: