Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?

Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?

Varför ska vi ha programmering i skolan? Vad är programmering egentligen? Och hur kan man som lärare arbeta med programmering i olika ämnen? Målsättningen med denna bok är att ge svar på dessa frågor. IT är inte längre ett område som berör enbart en särskild grupp människor – alla behöver förstå hur den digitala världen fungerar för att kunna delta i vårt samtida och framtida samhälle. Programmering finns numera med i skolans läroplaner. Målet är att ge alla elever en grundläggande förståelse för hur de digitala system och tjänster vi använder är uppbyggda och hur eleverna själva kan använda programmering för att lösa problem. I boken presenteras en mängd konkreta exempel och förslag på aktiviteter, som visar hur man kan arbeta med programmering som ett pedagogiskt verktyg, både med och utan dator.  Boken vänder sig i första hand till lärarstuderande och verksamma lärare, men kan även läsas av föräldrar och andra som vill lära sig mer om den digitaliserade världen och den roll som program och digital teknik spelar i vår vardag.

Läs mer om Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?

Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur? även hos:
Rulla till toppen