Att skriva sig till läsning – erfarenheter o analyser av… : Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet

Att skriva sig till läsning – erfarenheter o analyser av… : Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller lärplattor. I den här boken beskriver författarna hur metoden didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun, där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen. Här synliggörs praktikers kunskaper om arbete med metoden ASL; samtidigt bidrar boken med en fördjupad reflexion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför. I fem av bokens kapitel berättar praktiker om sin verksamhet och olika utmaningar de har ställts inför vid implementeringen av ASL. Deras erfarenheter visar på komplexiteten i klassrumspraktiken och hur lärare behöver vara lyhörda när de didaktiskt navigerar mot ett hållbart läs- och skrivlärande för alla barn i skolan. I boken presenteras även den forskning av ASL som genomförts i Sandviken. Här redovisas inte enbart forskningsresultaten, utan även de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för forskningsprojektet. Att skriva sig till läsning inbjuder till didaktisk diskussion och reflexion. Vilka didaktiska val var möjliga att göra i de situationer som beskrivs och vilka blir konsekvenserna av dessa val? Eva Hultin arbetar som lektor i pedagogik och är vetenskaplig ledare för forskarskolan Teknikburna Kunskapsprocesser vid Högskolan Dalarna. Maria Westman arbetar som lektor i nordiska språk och projektledare för nationella prov i svenska vid Uppsala universitet. Övriga författare är Mona Wiklander, specialpedagog/projektledare i Sandvikens kommun, samt Emily Lennander, Liselott Sjödin, Veronika Söderblom, Therese Vuolle och Linnea Westerberg, tidigarelärare i Sandvikens kommun.

Läs mer om Att skriva sig till läsning – erfarenheter o analyser av… : Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet

Att skriva sig till läsning – erfarenheter o analyser av… : Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet

oklassificerat, Övrigt

Hitta Att skriva sig till läsning – erfarenheter o analyser av… : Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet även hos:
Rulla till toppen