Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola

Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola

Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. I boken presenteras en jämförande studie mellan fyra framgångsrika och fyra icke framgångsrika skolor. Genom sitt urval ger studien en förståelse för vad som fungerar, vad som inte fungerar och varför. Boken ger värdefulla insikter och perspektiv till lärare och rektorer som arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten i skolan och lämnar ett viktigt bidrag till forskningen om skolframgång. Författarna är verksamma vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av arbete med lärar- och rektorsutbildning. Att organisera för skolframgång är ett värdefullt och intressant bidrag inomskolförbättringsforskningen. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 18 2017

Läs mer om Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola

Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola även hos:
Rulla till toppen