Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.

Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.

Forskning visar att rektorer har en avgörande betydelse för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag. I en lekmans öron kan det förefalla enkelt men givet olika målkonflikter och logikträngsel är det en kvalificerad uppgift som ska genomföras så att det når elever barn förskolor och klassrum. Boken belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde – utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar styrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans lagliga kontext och dess demokratiuppdrag och särskilt likvärdighet. Del två belyser styrning organisering och kvalitetsfrågor inom utbildning. I bokens avslutande del ger författarna olika ledarperspektiv på skolans praktik. Denna tredje upplaga av Att leda mot skolans mål är grundligt reviderad och uppdaterad med aktuell forskning. Boken består av 17 kapitel varav 13 är helt nya och 4 är omarbetade. En rad nya författare bidrar med aktuella ämnen och infallsvinklar. Texter om skoljuridik är t.ex. utvecklade mot olika tillämpningsområden. Här kan nämnas förståelse och praktik i relation till skolans likvärdighet relationen mellan ansvar och befogenheter och hur det påverkar rektorers beslutsfattande.  Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för skolledarutveckling Umeå universitet. Lars Svedberg är docent och legitimerad psykolog och är verksam vid Karlstads universitet. Bland bokens övriga författare finns forskare och praktiker inom skilda ämnesområden som alla har anknytning till uppdraget att leda skola.  Mats Alvesson a¨r professor vid Lunds universitet och arbetar a¨ven vid University of Queensland Australien och City University London.  Anderz Andersson är jurist vid Juridiska institutionen Umeå universitet.  Ulrika Auno är ämneslärare och verksamhetsledare för Regionalt utvecklingsnätverk RUN som är ett samverkansforum där Mittuniversitet och kommuner i mittsverige möts kring skolutvecklingsfrågor.  Göran Bergström är docent i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet.  Lena Boström är ämneslärare och professor i pedagogik vid Mittuniversitetet.  Åsa Bång är doktor i biologi och koordinator för Regionalt utvecklingsnätverk RUN som är ett samverkansforum där Mittuniversitet och kommuner i mittsverige möts kring skolutvecklingsfrågor. Marianne Döös professor emeritus i pedagogik med organisationspedagogisk inriktning Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet.  Håkan Eilard är rektorsutbildare på Karlstads universitet och kursansvarig på Rektorsprog

Läs mer om Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.

Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl. även hos:
Rulla till toppen