Arkitektens uppdrag

Arkitektens uppdrag

Arkitektens uppdrag utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på arkitektföretagets redovisning av ett uppdrag. Plan- hus- inrednings- och landskapsuppdrag redovisas var för sig. Lämplig gränsdragning mellan olika arkitektuppdrag måste därför göras i varje projekt.Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll kvalitet och omfattning vid upphandling av arkitekttjänster.Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges det innehåll som är specifikt för respektive uppdrag.

Läs mer om Arkitektens uppdrag

Arkitektens uppdrag

Konst

Hitta Arkitektens uppdrag även hos:
Rulla till toppen