Anpassad matematik 4 B

Anpassad matematik 4 B
Anpassad matematik 4 B
Beskrivning av Anpassad matematik 4 B

Läromedelsserien Anpassad matematik 19 passar i specialundervisningen för elever som följer en individuell läroplan i matematik samt i differentierad undervisning för elever som behöver en lättare lärobok. Läromedelsserien består av två böcker för varje årskurs i grundskolan sammanlagt 18 böcker. Läromedlen är anpassade så att en del av lärostoffet har utelämnats framställningen av lärostoffet har förenklats och svåra uppgiftstyper har undvikits. Antalet beskrivande modeller och övningar av basfärdigheter samt mängden repetition har utökats.

Läs mer om Anpassad matematik 4 B...


Sök bästa pris på Anpassad matematik 4 B hos: