Koll på Historia 5 Aktivitetsbok upplaga 2

Koll på Historia 5 Aktivitetsbok upplaga 2
Koll på Historia 5 Aktivitetsbok upplaga 2
Beskrivning av Koll på Historia 5 Aktivitetsbok upplaga 2

I aktivitetsboken arbetar eleverna med olika uppgifter som hör ihop med uppslagen i grundboken Koll på Historia 5. Här finns övningars som utgår både från grundbokens texter och olika historiska källor. Eleverna får befästa sina faktakunskaper och de centrala historiska begreppen från grundboken. Vissa av uppgifterna utmanar eleverna att fundera lite längre och dra egna slutsatser.

Läs mer om Koll på Historia 5 Aktivitetsbok upplaga 2...


Sök bästa pris på Koll på Historia 5 Aktivitetsbok upplaga 2 hos: