Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder

Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder

Denna antologi spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. Den är uppdelad i tre delar, där den första delen berör existentiella teman och preventiva insatser. Andra delen tar upp särskilda ohälsotillstånd såsom depressions- och psykossjukdomar, konfusion och adhd. Del tre är inriktad på hur man kan utveckla arbetet kring äldres psykiska ohälsa och tar upp framgångsrika exempel. Boken Äldres psykiska hälsa och ohälsa – prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder ger en övergripande och tydlig bild av detta komplexa ämne. Den innehåller såväl forskning som praktiska erfarenheter, och de äldre kommer också själva till tals genom berättelser och citat. Boken är användbar för sjuksköterskor, socionomer och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg om äldre samt för studerande. Författarna är erfarna forskare och kliniker inom området. Redaktör Susanne Rolfner Suvanto är fil. mag. i vårdpedagogik och leg. sjuksköterska, specialiserad inom psykiatri. Hon har tidigare arbetat som utredare på Socialstyrelsen samt som vårdchef och kvalitetsuppföljare. Arvid Lagerkrantz har skrivit förordet. Övriga författare är Per Allard, Mats Ewertzon, Anna K. Forsman, Taina Guldberg-Kjär, Kristiina Heikkilä, Carina Lindkvist, Cecilia Melder, Ulla Peterson, Ewa Stenwall, Lena Strandberg, Anna-Liisa Suvanto och Marie Åsberg.

Läs mer om Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder

Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder

Samhälle & Politik

Hitta Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder även hos:
Rulla till toppen