Äldreomsorgens lagar

Äldreomsorgens lagar
Äldreomsorgens lagar
Beskrivning av Äldreomsorgens lagar

Äldreomsorgens lagar är en bok som ger dig inom äldreomsorgen förståelse och kunskap om hur lagar, regler och förordningar kan användas rent praktiskt i arbetet. Den lättlästa texten, med exempel och diskussionsfrågor, gör det lätt att förstå lagarnas betydelse i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Ökad kunskap om lagarna ger större trygghet för både personal och äldre. Exempel på frågor som boken belyser: Vad innebär den nationella värdegrunden? Hur kan du hantera olika knepiga situationer kring tystnadsplikten? Vad är lex Sarah? Vilket ansvar har du vid delegering? Det här är en andra och utökad upplaga av Äldreomsorgens lagar. Nytt i boken är bland annat den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, som har förstärkt socialtjänstlagen, samt förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgens lagar kan användas i utbildningar, som handbok eller uppslagsbok. Om författarna Marie Ardström har arbetat med frågor som berör ledarskap och verksamhetsutveckling sedan 1990-talet. Först som personal- och organisationskonsult med uppdrag inom företag och offentlig förvaltning, senare som chef inom kommunal äldreomsorg. Marie Eriksson har efter avslutade studier inom innovationsteknik, psykologi och ekonomi på Mälardalens högskola arbetat med kvalitetsarbete inom olika verksamheter, till den största delen inom äldreomsorgen. Siv Drott Tolf är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare och numera chef på familjeägda Apoteksgruppen i Järna. Hon har haft olika roller inom äldreomsorgen, bland annat som MAS, äldreomsorgschef och Sveriges första äldreombudsman. Bokserien Vardagens verktyg Vardagens verktyg är Gothia Fortbildnings serie med praktiska handböcker för äldreomsorgen. En serie lättlästa böcker som ger kunskap som du direkt har nytta av i din yrkesvardag.

Läs mer om Äldreomsorgens lagar...


Sök bästa pris på Äldreomsorgens lagar hos: