ZickZack för nyanlända Idrott & hemkunskap

ZickZack för nyanlända Idrott & hemkunskap

I ZickZack för nyanlända får eleverna träna vardagsfraser som de har nytta av i sin undervisning, genom realistiska dialoger i skolmiljö. I dialogerna kan eleverna ta olika roller och på så sätt träna sin muntliga förmåga, parallellt med läsförmågan. Eleverna får öva ordkunskap och grammatik i ett sammanhang. De får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter. De får lära sig hur olika texttyper är uppbyggda. De får också lära sig vilka språkliga drag varje texttyp har, för att så tidigt som möjligt kunna arbeta med ett liknande innehåll i undervisningen som sina klasskamrater. Har du Bingel? Nu har vi lagt upp övningar till ZickZack för nyanlända på Bingelön. Hur kan vi stötta eleverna i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap? Vilka ord och begrepp behöver eleverna för att följa med i undervisningen? Vilka texttyper är viktiga att lära sig? Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära sig att läsa och skriva berättande och instruerande texter. Lärare i svenska som andraspråk och modersmål kan med fördel samverka med ämneslärare i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap.

Läs mer om ZickZack för nyanlända Idrott & hemkunskap

ZickZack för nyanlända Idrott & hemkunskap

Fakta

Hitta ZickZack för nyanlända Idrott & hemkunskap även hos:
Rulla till toppen