Visions 3 Allt-i-ett bok + ljudfiler + facit

Visions 3 Allt-i-ett bok + ljudfiler + facit

Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan eleverna lätt arbeta självständigt. Till läromedlet finns även Nivåtest, kartläggning och studieplanering i grundläggande engelska. Läs mer Pedagogiska tankar I Visions återkommer ofta repetition, självtest och reflektionsövningar som säkrar inlärningsprocessen. Varje del består av en allt-i-ett-bok där facit ingår. Allt-i-ett-boken såldes tidigare med en cd-skiva i pärmen, men denna har ersatts av en gratis webbapp där eleven kan lyssna på de flesta hörövningar, alla uttalsövningar samt bokens grundtexter, Reading A. Boken ger råd om hur man kan arbeta på egen hand så att den både kan användas av elever som arbetar självständigt och i mera traditionella kurser. För läraren finns också lärarhandledning samt nedladdningsbart lärarljud. Visions förklarar grammatik både på engelska och svenska, vilket gör att man kan använda engelska som arbetsspråk. Ordlistorna är tredelade med både översättning till svenska och förklaring på engelska. Strukturen är lätt att överblicka och gör det enkelt att arbeta praktiskt. Det finns tydliga rubriker, instruktioner, färgmarkeringar och symboler så att man snabbt uppfattar vilka moment som övas och hur. KOMPONENTER Texter och hörövningar Texterna och hörövningarna speglar olika delar av den engelskspråkiga världen. De består av berättande texter, dialoger, sånger, dikter och faktatexter. Ämnesområdena är varierade och vardagsnära. Praktiska situationer är centrala. Språket är aktuellt, modernt och lättbegripligt. Med hjälp av texterna och hörövningarna får eleverna ett bra stöd för att öva muntlig och skriftlig kommunikation. Facts ger information om förhållanden och företeelser i olika engelskspråkiga länder. Övningar Utgångspunkten för övningarna är kommunikation, meningsfullhet, kreativitet och autenticitet. Grammatik, fraser, texter och hörövningar följs upp och övas. Follow-up är friare tal- och skrivövningar. Uttal, språkrytm och fonetik kommer in i Pronunciation, Jazz chants och Reading aloud. För att främja kommunikation föreslås arbete i par eller grupp men övningarna är uppbyggda så att elever i andra studieformer kan arbeta på egen hand. Eleverna får också möjligheter att uttrycka egna erfarenheter. Många inslag uppmuntrar till reflektion, där eleven får ”lära sig att lära engelska”. Repetition och reflektion I slutet av varje kapitel finns genomgående en repetitionsdel, Review, som repeterar grammatik, ord och fraser. I Learning log uppmuntras eleven att reflektera över vad han eller hon har lärt sig. Detta hjälper var och en att få en uppfattning om vad han eller hon behärskar och vad som

Läs mer om Visions 3 Allt-i-ett bok + ljudfiler + facit

Visions 3 Allt-i-ett bok + ljudfiler + facit

Språkundervisning: Engelska

Hitta Visions 3 Allt-i-ett bok + ljudfiler + facit även hos:
Rulla till toppen