Vijsesvuohtabahkogirjje / Visdomsordbok 1918 – 2018

Vijsesvuohtabahkogirjje / Visdomsordbok 1918 – 2018

Hundra år har gått sedan Sveriges Samer höll sitt första landsmöte i Östersund (Staare) 6 februari 1918.Sameföreningen Samer i Syd ? Solprojekt (Biejvveprosjäkta) hedrar detta sekel med utgivning av Jubileumsbok 1918?2018. Visdomsord från urfolket samer i Norden tillsammans med andra urfolk i världen.Den etnisksamiska stam- och urfolksgruppen vandrade in till Nordkalotten efter att inlandsisen smält. Så bildades Samernas landområden. Den muntliga berättartraditionen följde gruppen med historiska och nedärvda sedvänjor röster och jojkar som tillsammans skapade det samiska talspråket. Långt senare kom ett skriftspråk som bevarats genom släktled från de gamla till unga och barn.Solprojektets syfte och mening har varit att sprida kunskap vägleda och få fler att ta del av fakta. Vi har under många år samlat och sammanfört visdomsord från dåtid till in i nutid; visat på samband av betydelsen samhörighet och igenkännande till andra urfolk. Solprojektet har samlad kunskap från samefolkets traditionella arvskultur och naturnära levnadssätt som förvaltats och inlemmats till folksjälen (vájmmo) från mer än ett sekel tillbaka. Naturreligionen förmedlades muntligt och symboliskt genom trumman jojken solen och markernas livsvisdom.Minnesboken vill visa aktning och vördnad för same samer (sábme sáme) i fyra länder och till andra folkgrupper. Utgivningen är på svenska språket.Sammanlagt har fler än hundra visdomar samlats in bestående av talessätt från sju urfolksländer. Samiska språket har nio språkgrupper varav tre språkgrupper är med i solprojektets samling. Norra Europas urfolk ? Samerna ? bär på samma vishet och känner samhörighet med andra urfolkskulturer.

Läs mer om Vijsesvuohtabahkogirjje / Visdomsordbok 1918 – 2018

Vijsesvuohtabahkogirjje / Visdomsordbok 1918 – 2018

Skönlitteratur

Hitta Vijsesvuohtabahkogirjje / Visdomsordbok 1918 – 2018 även hos:
Rulla till toppen