Vi äro svenska scouter vi

Vi äro svenska scouter vi

Den svenska scoutrörelsen är en bortglömd ungdomsrörelse. Plågad av töntstämpel och stagnerande medlemsutveckling lever den ett liv i skymundan långt från samhällsdebatten. Men scoutrörelsen är samtidigt Sveriges största ungdomsrörelse en viktig fritidssysselsättning för över hundra tusen barn och vuxna. Delar av den strävar mot förnyelse och utveckling medan andra i stället vill bevara och förvalta traditioner. För många nya svenskar är scouting också ett försök att bevara den egna kulturen och samtidigt etablera ett symboliskt medborgarskap i Sverige. Journalisten Jens Liljestrand har besökt den svenska scoutrörelsen. Han speglar dess hajker och läger seglingar och fjällfärder ceremonier och mångfaldsarbete. Vi möter en ungdomsrörelse med glädje och gemenskap men också med djupt rotade machoideal och ett grumligt förflutet. En rörelse med inre spänningar och ett växande ideologiskt tomrum. Vi äro svenska scouter vi skildrar inte bara scouterna utan är också ett porträtt av medelklassens barn och de olika ambitioner som fostrar dem.

Läs mer om Vi äro svenska scouter vi

Vi äro svenska scouter vi

Skönlitteratur

Hitta Vi äro svenska scouter vi även hos:
Rulla till toppen