Världen : en inledning

Världen : en inledning
Världen : en inledning
Beskrivning av Världen : en inledning

Hur ser 2000-talets värld ut, nu när det inte längre är självklart att mittpunkten ligger i Nordatlanten, mellan Västeuropa och USA? Hur byggdes våra dagars samhällen och kulturer upp, och hur formades banden mellan dem? Vad är det som driver dagens samhällen? Kort sagt: Hur är läget i världen i dag när vi går in i 2000-talets andra decennium? Läs mer Detta är den första boken som tar upp vår planets mänskliga samhällen som en helhet. Det är en inledning till världen, sedan västvärldens hegemoni utmanats och globaliseringens stjärnstoft har lagt sig. Boken blottlägger världens sociokulturella geologi, dess stora civilisationer, dess historiska globaliseringsvågor, dess familjköngenus-system och dess vägar mot modernitet. Författaren spårar de olika livsbanor som män och kvinnor på alla kontinenter har följt, från födsel och barndom till ålderdom, begravning och vidare mot deras föreställningar om livet efter detta. Boken riktar sig till alla som, även med viss erfarenhet, har behållit nybörjarens nyfikenhet på världen till alla som inte redan anser sig veta allt om världen utan har en önskan om att lära mer. Sagt om boken ”Det finns böcker som ger svindel. Läsaren hissas upp i ett torn varifrån perspektiven förlängs och fördjupas. Ens egen tid och plats krymper och man får syn på utvecklingskurvor så långa att man under sitt liv inte märker av deras verkningar. Oftast är det starka diktsamlingar och romaner som inger den känslan, men ibland också en essä och undantagsvis även ett vetenskapligt arbete. Ett exempel är Göran Therborns nya bok.” Stefan Jonsson, Dagens Nyheter Om författarna Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid University of Cambridge. Han är också affilierad professor vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar. Översättning: Sten Andersson och Gunnar Sandin

Läs mer om Världen : en inledning...


Sök bästa pris på Världen : en inledning hos: