Vår planet 1 – Geografi 1

Vår planet 1 – Geografi 1

Helhetsförståelse och miljöfokus! Vår planet ger eleverna verktygen för att förstå och analysera den föränderliga omvärld vi lever i. Läs mer Utmärkande drag – Progression – Eleverna lär sig tänka geografiskt med hjälp av exempel, modeller och analyser – Uppgifter till varje kapitel Helhetsförståelse Vår planet har som målsättning att skriva om geografi så att eleverna får en helhetsförståelse för de olika företeelserna som formar planeten jorden. Med andra ord vilka skeenden, villkor och förlopp det är som styr och påverkar jorden och därmed vårt livsutrymme både vad gäller de naturgivna och allt som vi själva gör, tillför eller tar bort. Hållbar utveckling Genom hela boken går miljötänkandet som en röd tråd. Hur ska vi kunna ändra vårt sätt att utnyttja jordens resurser och vår livsstil för att bidra till en hållbar utveckling? Handfasta exempel För att nå fram till eleverna tas geografiämnets grundläggande begrepp, teorier och modeller upp via konkreta och handfasta exempel. Progression I Vår planet får eleverna först möta resonemang på en gripbar nivå som sedan efterhand stegras i svårighetsgrad och abstraktion. Detta återspeglas i kapitlen som alla börjar med en allmän del där geografiämnets grunder presenteras. Därefter följer exempel från olika håll i världen och Sverige. Kapitlen avslutas med en geografisk analys där geografiska begrepp, teorier och modeller appliceras på verkliga förhållanden. Geografisk analys Tanken med de geografi ska analyserna är att dessa ska ligga till grund för elevernas egna arbeten med geografi ämnet. Eleverna får ett verktyg så att de kan analysera och pröva verkliga förhållanden utifrån geografiska teorier och arbetsmetoder. De lär sig att tänka geografiskt. Uppgifter efter varje kapitel Efter varje kapitel följer ett uppslag med uppgifter. Dessa är indelade i grundfrågor respektive fördjupningsuppgifter. Facit finns att ladda ned. Om författarna ”Arbetar man som lärare finns det inget roligare än när eleverna inser och verkligen förstår hur världen hänger ihop.” Marko Sandelin är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap och arbetar på Leksands gymnasium. Karl Andersson är gymnasielärare i geografi och historia.

Läs mer om Vår planet 1 – Geografi 1

Vår planet 1 – Geografi 1

Fakta

Hitta Vår planet 1 – Geografi 1 även hos:
Rulla till toppen