Vandra mot Ljuset

Vandra mot Ljuset

Ända sedan civilisationens gryning har människan grubblat över de grundläggande livsfrågorna: Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Finns det ett liv efter döden? Existerar det någon Gud? Och om det nu skulle finnas en Gud varför griper Han då inte in och stoppar ondskan och allt lidande på vår planet? Boken ?Vandra mot Ljuset? är ett budskap till mänskligheten från den översinnliga världen och vänder sig således till alla människor ? oavsett tro eller övertygelse. Den fastställer otvetydigt att vad som är av betydelse är inte hur ofta vi går i kyrkan eller vilken tro vi hyser utan hur vi lever våra liv bland våra medmänniskor. Vad som betyder något är om vi förmår att visa kärlek och medkänsla och om vi är i stånd att förlåta varandra. Genom att läsa och förstå detta verk kan vi alla motta större andlig styrka för att övervinna det som är ont i livet och därmed kan vi skapa en bättre och lyckligare tillvaro för oss själva och för kommande generationer. Vi kan öppna oss själva för Ljusets krafter och ändra den allmänt utbredda biologiska sociala och moraliska kollisionskursen ? för varje människas innersta jag är Ljus. Denna bok klarlägger med häpnadsväckande tydlighet frågor inom områden som: universums skapelse; kampen mellan det goda och det onda; människans ursprung; Guds förhållande till människorna; forna civilisationers undergång ? t ex Atlantis ? och mycket mycket annat. Den belyser också t ex Kristi ursprungliga lära befriad från århundradens uppdiktningar och förvanskningar och varför ingen av oss har någon anledning att frukta döden. Innehållet i ?Vandra mot Ljuset? togs emot genom tankeinspiration under fyra års tid av danskan Johanne Agerskov och är ett tidlöst verk som kommer att vara lika aktuellt om flera hundra år som det är i dag. Läs och förundras över innehållet i detta verk som med stor sannolikhet kommer att förändra din syn på livet ? och döden. Undersök läs diskutera och förstå!

Läs mer om Vandra mot Ljuset

Vandra mot Ljuset

Övrigt oklassificerat

Hitta Vandra mot Ljuset även hos:
Rulla till toppen