Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Familjen ska vara en säker plats där människor känner sig trygga och barn kan växa upp och utvecklas väl. Ofta är det dock inte så. Familjen kan också vara ett sammanhang präglat av både psykiskt och fysiskt våld. I Våld i nära relationer presenterar Justine van Lawick en förklaringsmodell för familjevåld, hur våldsspiraler mellan partner, eller mellan tonåringar och föräldrar, kan utvecklas, och hur detta påverkar alla familjemedlemmar. Hon tar också upp frågan om svåra skilsmässokonflikter. Hur kan människor som en gång älskat varandra trassla in sig i destruktiva strider, där barnen ofta hamnar mitt emellan? Justine van Lawick utgår från en icke-dömande position och arbetar för att allas röster ska bli hörda. Hon anser att våldet är förbundet mer med känslor av vanmakt snarare än av makt. Hon ger ett flertal tips och förslag på hur par- eller familjeterapi kan användas för att få våldet att upphöra. Våld i nära relationer vänder sig till blivande och verksamma socialarbetare och psykoterapeuter, men även till andra yrkesgrupper som möter klienter med våldsproblematik.

Läs mer om Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Samhälle & Politik

Hitta Våld i nära relationer även hos:
Rulla till toppen