Utkik 7-9 Religion

Utkik 7-9 Religion

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik religion innehåller tolv kapitel: Religionskunskap – Att undersöka tro Judendom – En världsreligion Etik- Att söka svar på svåra frågor Kristendom – En världsreligion Kristendom i Sverige – Från enhet till mångfald Etik – Att undersöka ansvar Islam – En världsreligion Att leva utan gud – Sekularisering och religionskritik Hinduism – En världsreligion Etik – Att söka mening Buddhism – En världsreligion Nya sätt att tro – Nya religioner? Koppling till verkligheten Utkik 7-9 religion grundbok är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. Alla kapitel inleds med ett verklighetsanknutet ”case” som leder eleverna in i kapitlet och ger en övergripande introduktion som inspirerar eleverna till att se en större helhet. En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning”ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. Tränar förmågor Förutom den berättande texten, innehåller kapitlen ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på elev- och lärarwebb. Tränar ordförståelse och begrepp För att stötta eleverna när det gäller ordförståelse finns rikligt med självrättande övningar som tränar ämnesord, andra svåra ord och begrepp. Studiestöd på arabiska Riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden, och du får tillgång till det via Inläsningstjänst. Utkik religion i korthet: • tränar de förmågor som finns i kursplanen • flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg • underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar • stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

Läs mer om Utkik 7-9 Religion

Utkik 7-9 Religion

oklassificerat, Övrigt

Hitta Utkik 7-9 Religion även hos:
Rulla till toppen