Ursäkta hur var namnet?

Ursäkta hur var namnet?

Kan man byta efternamn till Pistolenstierna eller Lionhill? Kan man döpa ett barn till Hjortron eller Vodka? Vad får man heta? Kan man byta namn? Vad säger den svenska lagen? Med utgångspunkt i personnamnslagen från 1982 beskrivs och diskuteras de officiella namnen förnamn mellannamn och efternamn i denna populärvetenskapliga bok. I samband härmed ges en kort historik över de olika namntyperna. Likaså beskrivs kortfattat namngivning och namnskick från äldre tid fram till i dag. Ett av bokens kapitel ägnas åt den nya namnlängden 2001 dess tillkomst och historia samt en förteckning över alla namn som nu förekommer i namnlängden.

Läs mer om Ursäkta hur var namnet?

Ursäkta hur var namnet?

Övrigt oklassificerat

Hitta Ursäkta hur var namnet? även hos:
Rulla till toppen