Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem

Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem

I Sverige lever många barn med föräldrar som har missbruksproblem men få av barnen får i dag stöd och skydd. Att upptäcka barnen och förstå deras situation är avgörande för att kunna hjälpa. I Upptäckt och stöd -? om barn till föräldrar med missbruksproblem kommer barn och ungdomar till tals om sina upplevelser som barn till föräldrar med missbruksproblem. De berättar om hur det är hur de agerar för att klara sig och vilken hjälp de fått saknat eller önskar. Även föräldrar med missbruksproblem ger sina bilder – i jämförelse med barnens.Boken bygger på forskning och utvecklingsarbeten. Barn ungdomar och föräldrar har intervjuats. Socialtjänst skola och andra berörda verksamheter ger exempel på förbättringar av samhällets förmåga att upptäcka och ge stöd till familjer med missbruksproblem. Boken utmynnar i hur professioner inom välfärdssektorn kan utveckla sin förmåga att tidigt upptäcka och hjälpa utsatta barn och deras familjer.Boken riktar sig främst till blivande socionomer lärare och sjuksköterskor men också till praktiskt verksamma och andra berörda som vill förstå situationen för barn som lever med missbruk i familjen.

Läs mer om Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem

Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem

Övrigt oklassificerat

Hitta Upptäckt och stöd : om barn till föräldrar med missbruksproblem även hos:
Rulla till toppen