Upptäck Samhälle Arbetsbok

Upptäck Samhälle Arbetsbok

Upptäck Samhälle utforskar samhällsproblem, lyfter mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, bearbetar begrepp som demokrati, diktatur, rättssäkerhet och visar på ekonomins kretslopp – ett heltäckande läromedel utifrån Lgr 11. I Upptäck Samhälles webbapp kan eleverna träna språk, ord och begrepp. Dessa begrepp finns även översatta till arabiska och dari. Läs mer Utgångspunkten i Upptäck Samhälle är frågor som känns angelägna för eleverna inom fem samhällsstrukturer enligt Lgr 11: – Individer och grupper – Medier – Ekonomi – Politik – Lag och rätt Det här märks bland annat i kapitlet Medier som handlar mycket om sociala medier. Där tar vi upp frågor som: Vad som är lagligt och olagligt i medier? Vad man bör tänka på innan man gillar ett inlägg? Samhällskunskap är kanske det so-ämnet där kritisk granskning och argumentation får mest utrymme. Därför finns i anslutning till texten FUNDERA-frågor med syfte att uppmana till en aktiv läsning, låta eleverna jämföra och hitta likheter utifrån till exempel egna erfarenheter, pröva och ompröva lösningar samt se samband. Ett avsnitt handlar om hur man kan läsa, lära och diskutera i so. Här får eleverna verktyg för att förstå vilka förmågor de ska utveckla i so. Varje kapitel avslutas med Samhällsfrågan där eleverna får utforska ett samhällsproblem utifrån olika perspektiv och ta ställning i frågor där samtliga samhällsstrukturer samverkar. Sammanfattningen i denna bok består av fyra frågor – tanken är att eleverna utifrån dessa frågor själva sammanfattar varje kapitel. Facit till frågorna laddar du ner från liber.se Lärarboken Lärarboken innehåller förslag på hur ni kan arbeta med grundboken. Till varje kapitel finns: – mål och syfte – kapitlets centrala ”stora” frågor – stödstrukturer som hjälper dig att arbeta utifrån The Big 5 – centrala begrepp – förslag på bedömning av elevernas kunskaper och förmågor – förslag på hur ni kan starta och avsluta ett arbetsområde – analysövningar, begreppsövningar och språkutvecklande övningar – samt samhällskunskapsprov med facit och bedömningsstöd Arbetsboken I arbetsboken får eleverna möjlighet att vidareutveckla förmågorna i ämnet. De får använda analysmodellen, begreppstrianglar och pröva på att göra enkla samhällsvetenskapliga undersökningar. Arbetsboken börjar med ’de stora frågorna’ och centrala begrepp, sedan följer övningar som tränar begreppsförmågan, analysförmågan och den kommunikativa förmågan till varje kapitel i grundboken. Boken innehåller även övningar av språkutvecklande karaktär, där eleverna tränar läsförståelse genom att ställa frågor till det de läser samt att sammanfatta och dra slutsatser utifrån grundbokens texter. Elevernas webbapp Libers webbappar ger enkel interaktiv färdighetsträning kopplad till våra läromedel, med stöd för olika modersmål. Med dem kan eleverna lättare förstå och befästa kunska

Läs mer om Upptäck Samhälle Arbetsbok

Upptäck Samhälle Arbetsbok

Fakta

Hitta Upptäck Samhälle Arbetsbok även hos:
Rulla till toppen