Upptäck Religion Grundbok

Upptäck Religion Grundbok

Aktuell religionskunskap Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många aspekter. Den ger alla världsreligionerna lika stort utrymme, ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och svarar väldigt väl mot kunskapskraven i Lgr 11. Även de samiska och fornskandinaviska religionerna tas upp, vilket långt ifrån alla religionsböcker gör. I den reviderade Lärarboken får du bra stöd till arbetet med förmågorna i religionskunskap, bedömningsstöd och prov. I Upptäck Religions webbapp kan eleverna träna språk, ord och begrepp. Dessa begrepp finns även översatta till arabiska och dari. Läs mer Pedagogiska tankar I ett mångkulturellt land som Sverige är det viktigt att eleverna tidigt får möjlighet att tillgodogöra sig en grundläggande kunskap om olika trosuppfattningar. Det är också viktigt att eleven får ventilera funderingar kring sin egen och andras religion, tro och kultur. Att möjliggöra detta är det övergripande syftet med Upptäck Religion. Upptäck Religion har aktuella fakta om hur människor lever med sin tro i vardagen. Den här boken tar hänsyn till elevernas olika bakgrund genom att ge alla världsreligioner (kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism) samma upplägg och omfång. En förutsättning för att eleverna ska kunna jämföra religioner och hitta likheter. I Upptäck Religion får eleverna veta hur de olika religionerna besvarar existentiella frågor – frågor som de också själva får ta ställning till. Boken har också ett tydligt fokus på etiska frågeställningar, t.ex. ’Hur skulle du göra om…’ eller ’Vad tycker du att man ska…’ i anslutning till berättelser och beskrivningar. Grundboken Grundboken innehåller beskrivningar av de fem världsreligionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Dessutom presenteras fornnordisk religion och samernas religion kortfattat. Arbetsboken Arbetsboken innehåller övningar till alla bokens kapitel. Dessutom ytterligare övningar i ämnet etik, t.ex. hur man kan använda etiska modeller. Den tränar eleverna i alla de förmågor som är nödvändiga i ämnet, t.ex. källkritik. Elevernas webbapp Libers webbappar ger enkel interaktiv färdighetsträning kopplad till våra läromedel, med stöd för olika modersmål. Med dem kan eleverna lättare förstå och befästa kunskapen. Använd webbapparna direkt i webbläsaren på dator, surfplatta eller mobiltelefon, utan att ladda ner något. Ett enkelt sätt för dina elever att bättra på sina kunskaper på egen hand. Upptäck Religions webbapp innehåller övningar där eleverna tränar på ord och begrepp och språkträning för de som behöver stöttas i läsningen av so-texter samt ord och begrepp översatta till arabiska och dari. Lärarboken Lärarboken innehåller förslag på hur ni kan arbeta med grundboken. Till varje kapitel finns det: – mål och syfte – kapitlets centrala ”stora” frågor – stödstrukturer – centrala begrepp – f

Läs mer om Upptäck Religion Grundbok

Upptäck Religion Grundbok

oklassificerat, Övrigt

Hitta Upptäck Religion Grundbok även hos:
Rulla till toppen