Upptäck Historia Lärarhandledning

Upptäck Historia Lärarhandledning

Upptäck Historia Lgr 11 börjar i forntiden och sträcker sig ända fram till år 1866. Eleverna får följa och jämföra utvecklingslinjerna migration, kulturmöten, politik och levnadsvillkor för kvinnor, män och barn. Historiska källor och historiebruk har en central plats, liksom förmågorna att bearbeta dessa. Lärarboken ger dig bra stöd och konkreta förslag till arbetet med förmågorna i historia. I Upptäck Historias webbapp tränar eleverna på begrepp inför och efter ett kapitel. Webbappen innehåller dessutom övningar i språkträning. Eleverna kan också lyssna på boken från ljudfiler med inläst text. Begreppen finns även översatta till arabiska och dari. Läs mer Upptäck Historia Lgr11 beskriver hur samhällen och kulturer förändras över tid. Faktakunskaper sätts in i ett sammanhang och eleverna tränas i att reflektera över orsaker till, och konsekvenser av historiska förändringar. En grundbok och två arbetsböcker Upptäck Historia Lgr 11 består av en stadiebok för årskurs 4-6. Till denna finns två arbetsböcker. Arbetsbok 1 innehåller övningar till forntiden, vikingatiden samt medeltiden. Arbetsbok 2 innehåller övningar till Vasatiden, Östersjöriket samt Sverige 1719-1866. Lärarboken Lärarboken finns stöd och konkreta förslag till arbetet med förmågorna i historia: – historisk referensram – så som likheter och skillnader, konsekvenser och orsaker – historiska källor – vad är en källa och vad är en tolkning, – historiebruk – konkreta exemplifieringar – historiska begrepp – så som kronlogi, förändring mm. Till varje kapitel finns aktuellt centralt innehåll, mål och syfte – ”stora frågor”, centrala begrepp, arbetsblad, prov och aktuella kunskapskrav samt kommentarer till grundbokens texter. Elevernas webbapp Libers webbappar ger enkel interaktiv färdighetsträning kopplad till våra läromedel, med stöd för olika modersmål. Med dem kan eleverna lättare förstå och befästa kunskapen. Använd webbapparna direkt i webbläsaren på dator, surfplatta eller mobiltelefon, utan att ladda ner något. Ett enkelt sätt för dina elever att bättra på sina kunskaper på egen hand. Upptäck Historias webbapp innehåller övningar där eleverna tränar på ord och begrepp, språkträning för de som behöver stöttas i läsningen av so-texter, ljudfiler där eleverna kan lyssna till grundbokens texter samt ord och begrepp översatta till arabiska och dari. Om författarna Författare till grundboken är PETTER LJUNGGREN är gymnasielärare i historia med mångårig erfarenhet som pedagog och lärarhandledare. Sedan 2004 är han producent och pedagog på Statens Historiska museer och arbetar med pedagogikutveckling i museets utställningar samt håller återkommande föreläsningsserier om Sveriges historia tillsammans med forskare.

Läs mer om Upptäck Historia Lärarhandledning

Upptäck Historia Lärarhandledning

Fakta

Hitta Upptäck Historia Lärarhandledning även hos:
Rulla till toppen