Uppdrag Matte 3B Övningsbok

Uppdrag Matte 3B Övningsbok

Problemlösning i fokus Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11). Det är utgångspunkten för Uppdrag Matte. Läs mer Pedagogiska tankar Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför inleds varje kapitel med att ni läser en berättelse som finns i Lärarboken och är skriven av Mats Wänblad. Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna, Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper. Komponenter GRUNDBÖCKER Det finns sex grundböcker för årskurs 1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen. Ett kuvert med laborativt materiel medföljer varje A-bok. Grundböckerna har ett unikt upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen. Läs mer under rubriken Upplägg här nedanför. ONLINEBÖCKER är en digital version av grundböckerna. ÖVNINGSBÖCKER Till varje grundbok finns en övningsbok. I övningsboken kan eleverna självständigt arbeta med uppgifter som befäster och utmanar. LÄRARBOKEN Lärarbokens struktur bygger på forskning kring vad en lärarhandledning bör innehålla. I Lärarboken finns berättelserna som är utgångspunkten för varje kapitel. Här finns också tydlig hänvisning till vanliga misstag som eleverna kan göra och hur läraren kan åtgärda dessa. Läraren får också förslag på hur arbetet i boken kan introduceras med hjälp av digitala introduktioner som finns i Lärarwebben, det laborativa kuvertet och frågeställningar att diskutera utifrån. LABORATIVT KUVERT För att underlätta konkretisering av matematiken medföljer till varje höstterminsbok ett kuvert med materiel som talblock, pengar, linjal och klocka. LÄRARWEBB i Lärarwebben har vi samlat allt ni behöver för att planera och introducera arbetet med Uppdrag Matte. All text från Lärarboken, uppslag från elevböckerna samt digitala introduktioner ingår i Lärarwebben. WEBBAPP Med webbappar får eleverna träna begrepp och räkning i kapitlet. Webbapparna behöver inte laddas ner, bara att surfa in via smartmobil, surfplatta och dator. Upplägg Varje kapitel inleds med att eleverna får följa med till den lilla staden Kalkylus och hjälp mattedeckarna att lösa ett uppdrag. Berättelserna delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedeckarnas lösning avslöjas. Efter inledningen, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper mattedeckarna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar. I Grundböckerna ligger fokus på gemensamt arbete i klass

Läs mer om Uppdrag Matte 3B Övningsbok

Uppdrag Matte 3B Övningsbok

Fakta

Hitta Uppdrag Matte 3B Övningsbok även hos:
Rulla till toppen