Tystnader : och andra röster

Tystnader : och andra röster

En problematisk och alltför tidigt avliden mor blir efter decennier återupprättad genom sin dotters blick. En nästan livslång tystnad kommer äntligen till tals och skapar nya sammanhang. Det går upp för en vän att en lögn i själva verket kan ha varit ett förtvivlat farväl. En avhållen person försvinner in i det totala mörkret. En dröm om försoning i himlen går – trots allt – i kras. Både i sina sex huvudsakligen autofiktiva noveller och i de övriga sex fria berättelserna utgår Ulrika Tornberg från föreställningen att det också i tystnaderna kan finnas röster som det gäller för oss att lyssna till och försöka förstå.

Läs mer om Tystnader : och andra röster

Tystnader : och andra röster

Skönlitteratur

Hitta Tystnader : och andra röster även hos:
Rulla till toppen