Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande och tron att världen ständigt blir sämre. Vi människor är dåliga på att se våra framsteg. När vi väl ser dem är vi lika dåliga på att förstå vad de beror på.Historiskt sett har det negativa tänkandet tjänat människan väl. Hoten har varit många och det har varit en fördel att upptäcka dem snabbt. Men i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten. Samtidigt diskuterar vi helst med likasinnade, vilket gör att även en felaktig världsbild blir bekräftad och förstärkt. I våra respektive klubbar för inbördes beundran förvrängs alla intryck av världen utanför genom ett ideologiskt filter och vi blir alltmer oförstående inför andras åsikter. Medan höger och vänster kämpar för att lägga skulden för världsproblemen på »inkompetenta politiker« eller »giriga kapitalister«, är det få som tar sig an den kanske viktigaste frågan av alla: Vilka är skälen till att utvecklingen i världen, trots människans alla fel och brister, i huvudsak går åt rätt håll?Genom att koppla samman psykologi med samhällsvetenskaplig forskning om välstånd slår nationalekonomen Andreas Bergh här ett slag för en ärligare och mer konstruktiv samhällsdebatt. Även den läsare som tror sig tänka fritt och vara oinskränkt blir varse att så inte är fallet.

Läs mer om Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

oklassificerat, Övrigt

Hitta Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig även hos:
Rulla till toppen