Tummen upp! Teknik kartläggning åk 3

Tummen upp! Teknik kartläggning åk 3

Kartlägg elevernas teknikkunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många lärare tycker att det är svårt att veta vilket innehåll teknikämnet ska ha och vad eleverna förväntas kunna i åk 3 när kunskapskraven är avsedda för åk 6. I Tummen upp! får eleverna möta uppgifter på vägen mot de olika kunskapskraven. Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! teknik, kartläggning åk 3 övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till boken finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I och med att det inte finns några kunskapskrav för åk 3 i teknik i Lgr 11 finns ett stort behov att säkerställa att eleverna redan då är på god väg att nå kunskapskraven i åk 6. Här fyller Tummen upp! teknik Kartläggning åk 3 en viktig funktion. Tummen upp! kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i teknik eller som underlag för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Om författarna Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för ’en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning’. Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Biologi, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik, Försök med NO 1-3 och Tummen upp! NO kartläggning åk 6 och åk 3 samt Boken om Teknik åk 4-6.

Läs mer om Tummen upp! Teknik kartläggning åk 3

Tummen upp! Teknik kartläggning åk 3

Fakta

Hitta Tummen upp! Teknik kartläggning åk 3 även hos:
Rulla till toppen