Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3
Beskrivning av Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3

Dokumentera elevernas kunskaper efter de nya kunskapskraven i Lgr 11! Med Tummen upp! Svenska kartläggning kan du som lärare noga kartlägga, diagnostisera och följa upp elevernas kunskaper i svenska. Läs mer Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3 Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3 visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 och lägst godkänd nivå för åk 3. Tummen upp! Svenska kartläggning är på så sätt ett självklart val i arbetet med pedagogiska planeringar, elevernas IUP och som underlag vid utvecklingssamtal med elev och föräldrar. Längst fram i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både eleven och läraren anser att kunskapskraven i Lgr 11 är uppnådda. Kartläggning åk F-2 Kartläggningshäften för åk F-2 förbereder åk 3 och innehåller de delmål och moment som är en förutsättning för att eleverna ska klara kunskapskraven i åk 3. Delmålen för respektive årskurs anger lägst godtagbar kunskapsnivå med tydligt fokus på de nationella kunskapskraven för åk 3. Till varje årskurs (1-3) finns en tillhörande lärarpärm. Lärarmaterial Lärarmaterialet för åk 1-3 innehåller handledning och bedömningskriterier till elevhäftena-kartläggningen – samt uppföljning med diagnoser och reparationsmaterial – (Träna-uppgifter) som kopieringsunderlag. Åk 1-lärarhandledningen är reviderad utifrån Lgr 11 och anpassad till elevhäftet-kartläggningen Tummen upp! Svenska kartläggning åk 1. Lärarhandledningen köps som nedladdningsbar PDF. Lärarpärm År 2 hör till elevhäftet-kartläggningen Tummen upp! Svenska kartläggning åk 2. Åk 3-lärarhandledningen är reviderad utifrån Lgr 11 och anpassad till elevhäftet-kartläggningen Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3. Lärarhandledningen köps som nedladdningsbar PDF.

Läs mer om Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3...


Sök bästa pris på Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3 hos: