Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor: – Vart ska jag? – Målen för undervisningen tydliggörs. – Var är jag? – Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen. – Hur tar jag mig dit? – Återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ bedömning på: – Uppgifter som tydliggör vad som är kvalitet: genom att visa på exempel som eleverna kan lära av får de också möjligheter att förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. – Uppgifter enligt EPA-struktur: eleven, klasskamraterna och läraren är tillsammans viktiga aktörer i en formativ bedömningsprocess. Tummen upp Formativ bedömning innehåller därför uppgifter där man på olika sätt kan tillämpa arbetssättet EPA, där E står för enskilt, P för par och A för alla. – Lärarrespons: en struktur för återkoppling där läraren kommunicerar med eleven hur hen ska komma vidare mot målen. – Självbedömning: eleven ges möjlighet att själv bedöma sitt arbete, för att kunna styra det egna lärandet. Läs mer Pedagogiska tankar Eleverna behöver stöd för att utveckla sina förmågor i svenska. Tummen upp! Svenska Formativ bedömning ger läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen. I häftena ges exempel på uppgifter med olika kvalitet. Eleverna får analysera kvaliteten och använda de strategier som de anser har bäst kvalitet. Komponenter Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6: – Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4 – Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5 – Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6 Upplägg Varje häfte är indelat i tre huvudavsnitt benämnda med de tre övergripande förmågorna: – Läsa och analysera – Skriva och kommunicera – Tala och kommunicera I alla de tre avsnitten ingår även de andra förmågorna: anpassa språket, urskilja språkliga strukturer, följa språkliga normer samt söka och värdera information. Förslag till arbetsgång Varje huvudavsnitt innehåller två delar, med en utvärdering till varje del. Tanken är att eleven efter den första delen ska göra utvärdering 1, och utifrån det som då framkommer träna mera på särskilda moment. Det är alltså en fördel om det går den tid mellan de två delarna, för att eleven ska få möjlighet att utveckla och visa mer kvalitativa förmågor i utvärdering 2. Förslagsvis kan eleven göra del 1 med utvärdering 1 på höstterminen och del 2 med utvärdering 2 på vårterminen. Vissa uppgifter i Tummen upp! Svenska Formativ bedömning är tänkta som ett sätt att samla in skriftlig information kring elevernas kunskaper och förmågor, andra fungerar bättre när du går runt och lyssnar på elevernas diskussioner. Vissa uppgifter fungerar både som skriftlig och muntlig aktivitet. Innehåll I Tummen upp! Svensk

Läs mer om Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

Fakta

Hitta Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5 även hos:
Rulla till toppen