Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte

Tummen upp! Kartläggning i de praktisk-estetiska ämnena är, till skillnad från Libers övriga Tummen upp!, en lärarbok i varje ämne. I dessa lärarböcker ingår förslag på praktiska aktiviteter/uppgifter för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr11, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och framåtsyftande planering för de elever som behöver träna mer. I varje lärarbok finns också en matris som hjälper läraren att få en samlad översikt av elevernas kunskaper och förmågor i ämnena. Matrisen kan användas som stöd och underlag inför utvecklingssamtal, elevernas individuella utvecklingsplan och del i betygssättning i årskurs 6. Till några av lärarböckerna i de praktisk-estetiska ämnena finns också elevhäften. I elevhäftena kartläggs och bedöms elevernas kunskaper i de mer teoretiska delarna. Läs mer Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6 Innehåller lärarbok i varje ämne med praktiska aktiviteter/uppgifter, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och förslag på framåtsyftande planering för elever som behöver träna mer. Varje lärarbok innehåller också en kunskapsöversikt med ämnesspecifika förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav kopplade till samtliga aktiviteter/uppgifter. Den kan användas som underlag vid lärarens pedagogiska planering, elevernas utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och del i betygssättning åk 6. PEDAGOGISKA TANKAR Varje avsnitt i lärarböckerna Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning fångar upp ett område i ämnet som eleverna, med hjälp av det centrala innehållet, får möjlighet att utveckla utifrån var och ens förmågor. Tummen upp! Kartläggning är ett material som läraren tillsammans med elev och föräldrar kan använda för kartläggning och bedömning i formativ anda genom att analysera: – Vad är målet? – Var är eleven? – Hur gör vi för att nå målen och slutligen kunskapskraven i slutet av åk 6? Upplägg Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning är upplagda så att undervisande lärare ska kunna göra kartläggning och bedömning löpande under aktiviteternas/uppgifternas och ordinarie undervisningens gång. KOMPONENTER Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Aktiviteterna i lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. För alla betygsnivåer finns förslag på utvecklingsinriktning. Den framåtsyftande planeringen innehåller aktiviteter främst för de elever som vid kartläggningstillfället inte visar förmåga att uppnå betygsnivå E. Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 kan med fördel användas som förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i idrott och hälsa eller som underlag för utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och del i

Läs mer om Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte

Fakta

Hitta Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte även hos:
Rulla till toppen