Textbygget sfi C Lärarhandledning

Textbygget sfi C Lärarhandledning

I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Du kan också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. I lärarhandledningen finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med texttypen. Dessutom finns det omfattande kopieringsunderlag med extraövningar att kopiera så att eleverna kan repetera och befästa kunskaperna ännu mer. Det finns också facit till övningarna i boken samt manus till hörförståelseövningarna.

Läs mer om Textbygget sfi C Lärarhandledning

Textbygget sfi C Lärarhandledning

Övrigt oklassificerat

Hitta Textbygget sfi C Lärarhandledning även hos:
Rulla till toppen