Teori för socialt arbete

Teori för socialt arbete
Teori för socialt arbete
Beskrivning av Teori för socialt arbete

I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik.

En av grundfrågorna är: Hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av socialarbetares och klienters insatser under vissa kontextuella villkor?

Teorin går under benämningen KAIMeR vilket innebär att den på ett s

Läs mer om Teori för socialt arbete...


Sök bästa pris på Teori för socialt arbete hos: