Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b elevbok

Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b elevbok

Tankar känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet. Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b innehåller sex kapitel för kurs 2a: Vad är psykologi? Psykologi och förändringar i samhället Utvecklingspsykologi Personlighetspsykologi Klinisk psykologi Bedömning För kurs 2b finns fem fördjupningsområden: arbetspsykologi ekonomisk psykologi idrottspsykologi miljöpsykologi och rättspsykologi. I lärarmaterialet finns ytterligare möjlighet till fördjupningar. Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b i korthet: • ger genomgående en bild av psykologisk forskning • förankrad i såväl samtida som traditionell vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv • har en tydlig koppling till syftet det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet • psykologiska begrepp definieras i marginalen och bidrar till språkutveckling • för effektiv inlärning finns det övningar som levandegör det teoretiska.

Läs mer om Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b elevbok

Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b elevbok

Fakta

Hitta Tankar känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b elevbok även hos:
Rulla till toppen