Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key

Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key

Kvinnor har i alla tider fått skapa sig utrymme för att göra sin röst hörd. Brigitte Mral lyfter i nyutgåvan av Talande kvinnor fram några av historiens främsta kvinnliga talare, deras liv och retorik. Vi får möta kvinnorna genom deras egna ord i utdrag ur deras tal och texter. Från antikens retoriker Aspasia, medeltidens nunnor som Heliga Birgitta, renässansens Elisabeth I och drottning Kristina, till 1800-talets amerikanska människorättskämpar och svenska politiska agitatorer. Genom att betona sin jungfrulighet, tala som en man eller ödmjukt hänvisa till en högre makt har de fått gehör för sina budskap. De retoriska strategierna har sett olika ut liksom tiden de levde i och kvinnorna. Kvinnor vars mod och retoriska förmåga vi kan fortsätta att fascineras och inspireras av även idag.

Läs mer om Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key

Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key

Samhälle & Politik

Hitta Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key även hos:
Rulla till toppen