Svenskan 9 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Svenskan 9 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. Beprövat koncept i aktuell tappning  Nu har vi reviderat och fräschat upp den omtyckta och innehållsrika serien men behållit det beprövade konceptet. Varje elev har ett elevpaket som består av ett digitalt läromedel, en tryckt elevbok smt en tryckt arbetsbok  – Elevbokens texter är uppdaterade för att vara aktuella. En nyhet i elevboken är Mål för kapitlet, där mål ur kursplanen presenteras så att det blir tydligt för dina elever vad de ska lära sig. En annan nyhet är Författaren, verket och tiden, som presenterar författaren bakom Klassikern i sitt historiska och kulturella sammanhang. – Arbetsboken innehåller de övningar som i tidigare upplaga fanns i pärmblad. Eleverna sätter upp sina individuella mål för kapitlet, och utvärderar som avslutning för att bedöma sina resultat. – Det digitala läromedlet innehåller en interaktiv version av elevboken och en mängd självrättande övningar i bland annat ordkunskap, stavning och grammatik. Eleverna kan arbeta självständigt på sin egen nivå och i sin egen takt.  Hela elevboken är inläst med autentisk röst. Det ger möjlighet att lyssna på texterna istället för att läsa själv och därmed variera sitt lärande. Om Svenskan  Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och får igång spännande diskussioner i klassrummet. Varje kapitel innehåller:  Introduktion – för reflektion och diskussion Mål för kapitlet – kapitlets innehåll kopplat till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Lyssna – lyssna till en text Läs – utdrag ur en roman Boklådan – boktips för alla typer av läsare Klassikern – utdrag eller novell med efterföljande presentation av författaren, verket och tiden Läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress Kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat Se film – förslag på film att se tillsammans. Gå vidare – hänvisningar till övningar i den digitala delen och arbetsboken för individuellt arbete.   Svenskan 9 innehåller också ett avsnitt om litteraturhistoria. I Arbetsboken får eleverna:  sätta upp sina egna mål för kapitlet arbeta individuellt med elevbokens moment använda skrivrecept på olika texttyper öva på grammatik och stavning utvärdera de individuella målen.  Det digitala läromedlet innehå

Läs mer om Svenskan 9 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Svenskan 9 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Fakta

Hitta Svenskan 9 – Elevpaket (Bok + digital produkt) även hos:
Rulla till toppen