Svenska så klart! B-boken – Sfi – svenska för invandrare

Svenska så klart! B-boken – Sfi – svenska för invandrare

Svenska så klart! är den nya generationens sfi-läromedel med angelägna texter från den studerandes vardag. Serien vilar på en stark grund av många uttalsövningar, praktisk grammatik och genrepedagogik. Läs mer Kort och konkret handlar Svenska så klart! om det här: – Upplägget underlättar kontinuerligt elevintag. – Genrepedagogiken stödjer språkförståelse och skrivande. – Uttalsdelen och kapitelövningar ger en rik möjlighet att öva uttal. – Grammatiken övas och förklaras med utgångspunkt från texterna. – Hörförståelse övas i mängder av inspelade texter, dialoger och samtal. – Uppföljning och utvärdering av progression erbjuds efter varje kapitel. Svenska så klart! utnyttjar alla vägar Hörförståelsen övas i det att alla texter och dialoger är inlästa. Till texterna finns hörförståelsefrågor och ett kort inspelat samtal kring texten. Dessa små samtal ger de studerande möjlighet att lyssna på mer spontant tal från en mängd olika personer. Texterna representerar alla skolans genrer och ett genreperspektiv är tydligt i materialet. Innehållet i texter och dialoger är relevant för de studerande. Skrivuppgifterna är tydliga och ger exempel och tips på hur man kan tänka kring sitt skrivande. Tips som rör genrer såväl som grammatik. Varje kapitel har samtalsuppgifter utformade så att de ger stöd och främjar muntlig interaktion och produktion. Att öva uttal är en väldigt viktig del i Svenska så klart! Med tydliga förklaringar och genomgångar kan de studerande själva lyssna och härma ljud, betoning och prosodi. Allt ljud till uttalsövningarna finns i webbappen. Svenska så klart!-serien består av: – Böcker i kurserna B, C och D. – Webbappar: till de tre kursböckerna finns webbappar, som används i mobil, på surfplatta och i datorn. Här finns allt ljud: de inspelade texterna och dialogerna från boken, alla uttalsövningar och uttalsgenomgångar. Här finns också samtal och frågor kring texterna. Webbapparna innehåller dessutom en del ord- och grammatikövningar. – Digitala övningar tillkommer under 2019. – Lärarhandledningar: Till varje bok utkommer en lärarhandledning, som köps och laddas ner som pdf-fil till din dator. Detta material får kopieras och användas på skolan. Här hittar du som lärare tips och råd, alla facit till uppgifter, en test att göra med den studerande för att se hur mycket hen kommer ihåg från kapitlet samt en hel del stöd för eleverna när de arbetar med bokens texter och övningar. – En Nybörjarbok: En trygg introduktion till svenska språket, en uppvärmning till den första kursen som innehåller ord och fraser. Svenska så klart! Nybörjarboken De första veckorna på sfi är omtumlande. Svenska så klart! Nybörjarboken är tänkt att ge en första inblick i svenskan och skapa åtminstone lite ordning i mängden av intryck. Boken presenterar vardagliga situationer för och ger relevanta ord och fraser till den studerande. Boken är vackert illustrerad

Läs mer om Svenska så klart! B-boken – Sfi – svenska för invandrare

Svenska så klart! B-boken – Sfi – svenska för invandrare

Fakta

Hitta Svenska så klart! B-boken – Sfi – svenska för invandrare även hos:
Rulla till toppen