Svenska för livet Antologi

Svenska för livet Antologi

Svenska för livet är framtaget för Svenska 1 på yrkesinriktade program. Läromedlet ger en god start och mycket stöd på vägen. Texter och övningar utvecklar elevernas reflektions- och diskussionsförmåga, samt låter dem jämföra det lästa med sin egen idésfär. ’Börja från början men sikta högt’, är mottot. Läs mer Utmärkande drag – Framtaget för Svenska 1 på yrkesprogram i GY2011 – Basbok och antologi – Sakprosetexter i basboken – Fem tematiska kapitel – Gula sidorna: sidor med skrivtips till eleverna i slutet av boken – Kort litteraturöversikt (epokglimtar) i antologin – Fokus på moderna texter som berör Kursen Svenska 1 ställer krav på eleverna vad gäller retorik, språklig analys och källkritik. De ska också arbeta med muntlig och skriftlig framställning, skönlitteratur, berättarteknik och språklig variation – allt för att få en god förberedelse för livet och yrkeslivet. Svenska för livet är framtagen för elever på yrkesprogrammen. Serien ger eleverna en god start och mycket stöd på vägen. Här finns rätt mix av inspiration, stöd, utmaningar, lek och allvar. Basboken är tematiskt upplagt och har fem kapitel. Boken tar sin utgångspunkt i elevernas närmiljö och vardag och vidgar sedan vyerna steg för steg, från ’Svenska i klassen’ via ’Livskunskap’, ’Svenska i världen’ och ’Arbetslivet’ fram till ’Svenska för livet’. Sist i boken finns de Gula sidorna. Här samlas drygt 20 sidor med skrivtips till eleverna. Författarna går igenom olika texttyper och ger dessutom exempel på hur dessa kan se ut. I Basboken finns också flera sakprosetexter – alla kopplade till kapitlens teman. Antologin presenterar texter valda både för att passa till Basbokens teman och just bara för att de är värda att läsas. Fokus ligger på moderna, svenska författare, men även äldre texter och utländska författare är representerade. John Ajvide Lindqvist, Karin Boye, Katarina von Bredow, Jonas Karlsson och Sofi Oksanen är bara några exempel på författarmöten. I Antologin finns också epokglimtar – en mycket kort, rikt illustrerad översikt över de olika litterära epokerna, från Antiken fram till Realismen. Om författarna Ulla Björk och Kerstin Eskilsson har under många år jobbat med elever på gymnasieskolans yrkesinriktade program. De har tidigare varit med och skrivit delar i serien Kärnsvenska.

Läs mer om Svenska för livet Antologi

Svenska för livet Antologi

Fakta

Hitta Svenska för livet Antologi även hos:
Rulla till toppen