Svenska för dig – Litteraturhistoria – 100 texter från forntid till nutid – lässtrategier och analyser åk 7-9

Svenska för dig – Litteraturhistoria – 100 texter från forntid till nutid – lässtrategier och analyser åk 7-9

För att kunna förbättra sin förmåga att analysera litteratur behöver eleverna öka sin referensram och förståelse för hur litteraturen påverkas av den tid i vilken den skrivs. Och tvärtom hur litteratur kan påverka sin samtid. Börge Ring har därför skapat en läsvänlig och tydligt strukturerad litteraturhistoria för åk 7-9, som hjälper eleverna att sätta litteraturen i ett historiskt och kulturellt sammanhang samtidigt som fokus hamnar på läsförståelse, lässtrategier och analys. Han går igenom ett urval av 100 texter som sträcker sig från forntid till nutid. Läs mer 100 texter från forntid till nutid – lässtrategier och analyser, åk 7-9 I denna litteraturhistoria presenteras 100 texter kronologiskt, från forntid fram till idag. Med hjälp av lättbegripliga sammanfattningar av de klassiska litterära epokerna, analyser, reflektioner och mängder av tankeväckande uppgifter kan dina elever sedan sätta texterna i ett sammanhang och dra kopplingar till sig själva och sin egen samtid. Dina elever får dessutom lära sig olika lässtrategier för att bättre kunna analysera böcker och öka sin läsförståelse. För det formativa samtalet finns konkreta bedömningsmatriser som hjälper dina elever att förstå stegringen i kunskapskraven. Ladda ned kostnadsfritt bedömningsstöd från www.liber.se. Bokens upplägg ger dig som lärare stora möjligheter att välja hur du vill jobba med litteraturen. Du och dina elever kan: – arbeta kronologiskt med epokerna, författarna eller texterna. – arbeta tematiskt kring ett av de drygt 40 teman som finns med i det tematiska registret. – jobba med enskilda fördjupningar kring en specifik författare eller texttyp. Digitalbok med ljud och digitala övningar Titeln ges även ut som digitalbok. Med digitalboken får du tillgång till mängder av digitala verktyg. Eftersom allt är inläst kan dina elever både läsa och lyssna till texter och uppgifter. Webbappar med interaktiva övningar Digitalboken är länkad till läromedlets webbapp med interaktiva övningar. Dina elever kan följa upp innehåll och stämma av allt från ordförståelse till analys, genretypiska stilgrepp och responsarbete. Svenska för dig är Lgr11-serien är skriven av erfarna lärare, för dina elever. Seriens delar har vuxit fram i klassrummet och är därför både beprövade och elevnära. Alla delarna är stadieövergripande och utgår från olika förmågor och ämnesområden för att täcka in det centrala innehållet i kursplanen. Böckerna innehåller kreativa och språkutvecklande övningar i olika nivåer och av olika slag. Bedömningsmatriser och matriser för respons och reflektion underlättar för det formativa samtalet. Böckernas fristående webbappar finns också inkluderade i digitalböckerna. Om författarna Börge Ring är en erfaren läromedelsförfattare och lärare i svenska och religionskunskap sedan många år. Ledstjärnan i hans skrivande har alltid varit att söka ett tilltal som kan uppmuntra

Läs mer om Svenska för dig – Litteraturhistoria – 100 texter från forntid till nutid – lässtrategier och analyser åk 7-9

Svenska för dig – Litteraturhistoria – 100 texter från forntid till nutid – lässtrategier och analyser åk 7-9

oklassificerat, Övrigt

Hitta Svenska för dig – Litteraturhistoria – 100 texter från forntid till nutid – lässtrategier och analyser åk 7-9 även hos:
Rulla till toppen