Svenska för dig – Läs och diskutera – Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor åk 7-9

Svenska för dig – Läs och diskutera – Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor åk 7-9

Den här novellsamlingen består av åtta spännande noveller som handlar om ungdomars livsöden från vitt skilda delar av världen. Novellernas teman är bl.a. mänskliga rättigheter, mobbing, klimat och miljö, droger, tobak och alkohol, HBTQ samt kärlek och relationer. Värdegrund och hållbar utveckling, något som ingår i skolans övergripande uppdrag, går dessutom som röda trådar genom texterna. Läs mer Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor, åk 7-9 Till de åtta novellerna finns en mängd diskussionsfrågor om handlingen, karaktärernas gestaltning och andra mer övergripande frågor för ökad läsförståelse. En del uppgifter knyts samman med andra skolämnens centrala innehåll, vilket ger dina elever möjlighet att utvecklas inom en rad olika ämnen och klassen kan, om du som lärare så önskar, jobba i projekt eller med ämnesövergripande temaarbeten. Om du vill flippa klassrummet eller lyfta in film som ett roligt och intresseväckande stöd när ni redan har satt igång arbetet, så finns två filmer till boken: Att passa in och För en hållbar utveckling. I lärarhandledningen får du värdefulla tips på hur du kan jobba med novellerna, till exempel: – Konkreta förslag på hur du kan genomföra diskussioner. – Gediget avsnitt om att arbeta med lässtrategier. – Matriser som hjälper dig att kartlägga och följa upp dina elevers läsutveckling. – Faktaavsnitt om begrepp, statistik och förhållanden i omvärlden. – Ordlistor till novellerna samt verktyg för att stämma av elevernas läsförståelse. – Rekommendationer som kan göra skillnad när ni diskuterar känsliga ämnen. – Mängder av uppgifter (kopieringsunderlag) kopplade till Arbeta vidare-sidorna i boken. – Användbara länkar. Digitalbok med ljud, filmer och digitala övningar Titeln ges även ut som digitalbok. Med digitalboken får du tillgång till mängder av digitala verktyg. Eftersom allt är inläst kan dina elever både läsa och lyssna till texter och uppgifter. Dessutom finns länkar till filmer som du kan använda i klassrummet eller låta eleverna titta på individuellt. Webbappar med interaktiva övningar Digitalböckerna är länkade till läromedlets webbappar med interaktiva övningar. Dina elever kan följa upp innehåll och stämma av allt från ordförståelse till analys, genretypiska stilgrepp och responsarbete. Svenska för dig är Lgr11-serien är skriven av erfarna lärare, för dina elever. Seriens delar har vuxit fram i klassrummet och är därför både beprövade och elevnära. Alla delarna är stadieövergripande och utgår från olika förmågor och ämnesområden för att täcka in det centrala innehållet i kursplanen. Böckerna innehåller kreativa och språkutvecklande övningar i olika nivåer och av olika slag. Bedömningsmatriser och matriser för respons och reflektion underlättar för det formativa samtalet. Böckernas fristående webbappar finns också inkluderade i digitalböckerna. Om författarna

Läs mer om Svenska för dig – Läs och diskutera – Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor åk 7-9

Svenska för dig – Läs och diskutera – Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor åk 7-9

oklassificerat, Övrigt

Hitta Svenska för dig – Läs och diskutera – Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor åk 7-9 även hos:
Rulla till toppen