Svensk säkerhetspolitik : i Europa och världen

Svensk säkerhetspolitik : i Europa och världen

Vad betyder det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen för svensk säkerhets- och försvarspolitik? I vad består och vem bedriver svensk säkerhetspolitik idag? Vilka former tar sig svensk säkerhetspolitik? Vilka beröringspunkter finns med andra politikområden? Vad betyder det nordiska samarbetet? Frågorna ställs i den reviderade andra upplagan av ’Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen’ och analyseras utifrån en rad olika perspektiv; från teoretiska till praktiska, från militära till civila och från beslut till implementering. I den andra upplagan har innehållet reviderats med hänsyn till både forskningen och den politiska utvecklingen. Hänsyn har tagits till synpunkter från studenter. Den nya upplagan har fått ett antal nya kapitel. Ett berör den senaste politiska utvecklingen i Europa på ett bredare plan och analyserar konsekvenser för Sverige, ett annat behandlar det Nordiska samarbetet och dess framväxt. Vidare analyserar ett nytt kapitel utvecklingen inom underrättelseområdet ? något som har debatterats flitigt under de senaste åren. Ett sista nyskrivet kapitel belyser kopplingarna mellan utveckling och säkerhet, samt ett av de svenska fokusområdena inom säkerhetspolitiken: FN:s resolution 1325. I ’Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen’ kartlägger och granskar erfarna akademiker och praktiker samtida svensk säkerhetspolitik i ett internationellt och europeiskt perspektiv. Kartläggningen förankras i den verklighet som beslutsfattare och säkerhetspolitiska praktiker möter. ’Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen’ vänder sig främst till studenter, men även till praktiker inom försvars- och utrikesförvaltningen och till andra intresserade.

Läs mer om Svensk säkerhetspolitik : i Europa och världen

Svensk säkerhetspolitik : i Europa och världen

Samhälle & Politik

Hitta Svensk säkerhetspolitik : i Europa och världen även hos:
Rulla till toppen