Svensk-romskt/arli lexikon

Svensk-romskt/arli lexikon

Lexin är en serie mycket uppskattade ordböcker som vänder sig främst till invandrare med utomnordiskt modersmål. Ordböckerna finns i dag på ett tjugotal språk. Samtliga innehåller en bildordlista med över 1 700 illustrationer indelade teman. Svensk-romskt/arli lexikon omfattar ca 28 500 ord och uttryck.

Läs mer om Svensk-romskt/arli lexikon

Svensk-romskt/arli lexikon

Övrigt oklassificerat

Hitta Svensk-romskt/arli lexikon även hos:
Rulla till toppen